„Nauczanie przez zachwyt”

Dzięki dr. Jackowi Kurkowi, goszczącemu w Domku Pastora z wykładem „Historie miłosne”, dzień taki jak walentynki nabrał głębokiej i wzruszającej wymowy

Jego wystąpienie było połączeniem muzyki, obrazu, gry świateł i ciemności, kolorów. Z mroku wyłaniały się wybrane obrazy Gustava Klimta, Rene Magritte’a, El Greca, Rembrandta i wielu innych twórców, fotografie oraz kadry z filmów. Nauczanie przez zachwyt w opinii Kurka „wyrasta z nadziei, że jest on początkiem poznania. To prawdziwe poruszenie, dotknięcie. Ugodzenie strzałą piękna, swoiste zranienie, które sprzyja przebudzeniu, otwarciu oczu i prowadzi dalej ku poznaniu, ku światłu i prawdzie. Nie pozwala zapomnieć i dalej spać spokojnie”. Dotknięcie piękna. Zachwyt – jak zakochanie, które miłością jeszcze nie jest, ale otwiera do niej drogę.

Organizatorzy:

  • Fundacja „Glogerianum”
  • Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. S. Zagórskiego