Aukcje

Na rzecz potrzebujących naszej Fundacji angażowali się również dobroczyńcy spoza Polski, a wśród nich holendrzy Rein van Lieshout i Solaleh Tazree. Licytowali na aukcji obraz „Dziewczyna z apaszką” przekazany i namalowany przez Dominikę Kossakowską. Licytacja odbyła się w Hadze, podczas gali finałowej konkursu Miss Poland in Holland i wzbudziła zainteresowanie wśród gości. Otrzymana kwota siedemdziesięciu euro została przekazana na cele stypendialne. Tym i wielu innym dobroczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Dominika Kossakowska
„Dziewczyna z apaszką”
Aukcja obrazu w Hadze