Świątecznie

W kwietniu br. Fundacja „Glogerianum” odwiedziła Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Łomży przy ulicy Rybaki. Udało się poznać wychowanków i pracowników, którzy oprowadzili nas po ośrodku i opowiedzieli, jak wygląda życie w placówce. Z radością przekazaliśmy zabawki, artykuły szkolne i plastyczne. Mamy nadzieję, że przedmioty sprawiły miłą niespodziankę obdarowanym. Niech przydadzą się w ich codziennym życiu, w szkole i w czasie wolnym.