Nasz Stypendysta

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 4 kwietnia 2019 r. Fundacja „Glogerianum” zawiadamia, że uczeń Łukasz Gawek na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Fundacji Glogerianum z dnia 15 maja 2019 r. otrzymuje jednorazowe stypendium za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach recytatorskich oraz ogromne zaangażowanie w działalność literacko-teatralną w regionie.

Od lewej: dr Emilian Kudyba, Łukasz Gawek i Witold Długozima