Nasz nowy stypendysta

Stypendium za znaczące osiągnięcia w konkursach recytatorskich, krasomówczych i wysokie miejsca na międzynarodowych festiwalach piosenki otrzymał w mikołajkowe popołudnie Damian Śliwiński, podopieczny Witolda Długozimy z Teatrzyku Żywego Słowa „Logos”. Damian dopełnił swoim znakomitym występem Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej, na który przybyli recytatorzy z Łomży, Szczytna, Piątnicy, Konarzyc, Miastkowa i ze Szczytna. W tym roku konkurs miał swoją jubileuszową edycję, a organizowany jest od 1984 roku. Damianowi i innym młodym recytatorom z „Logosu” życzymy kolejnych sukcesów, a jego pomysłodawcy i organizatorowi dalszych powodów do dumy ze swoich podopiecznych.

Damian Śliwiński z piosenką „Mury” (słowa J. Kaczmarski)
Pomysłodawca i organizator konkursu Witold Długozima
i przewodnicząca jury Małgorzata Sawicka-Kujawa