Złóż wniosek

Zachęcamy do zgłaszania młodych osób, które w opinii szkoły czy instytucji zasługują na to, by dołączyć do grona wyróżnionych jednorazowym stypendium Fundacji „Glogerianum”. 15 lutego br. upływa termin składania wniosków. Szczegółowe zasady określa „Regulamin przyznawania stypendiów” w zakładce „Potrzebuję pomocy”.

Wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby Fundacji „Glogerianum”: al. Piłsudskiego 83, 18-403 Łomża