Nowa stypendystka

Przyznaliśmy kolejne stypendium. W Dniu Edukacji Narodowej otrzymała je Alicja Marcinowska z Kadzidła. Fundacja brała pod uwagę takie kryteria jak: średnia ocen, ocena z zachowania, udział w konkursach i olimpiadach, praca na rzecz szkoły i środowiska. Stypendystkę wyróżnia dyscyplina pracy, chęć ciągłego rozwoju, dobre wyniki w konkursach pozaszkolnych, m.in. w wojewódzkiej olimpiadzie upowszechniającej wiedzę o pszczelarstwie polskim.

Fotorelacja dostępna na stronie:

https://www.wetalomza.pl/aktualnosci/dzien-edukacji-narodowej-2022/

Alicja Marcinowska z Kadzidła