O Fundacji

Jak to się zaczęło?

Fundacja „Glogerianum” powstała 22 sierpnia 2005 r. z inicjatywy Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”. Siedzibą Fundacji jest Łomża.

Skąd nazwa „Glogerianum”?

Od nazwiska autora Encyklopedii Staropolskiej, Zygmunta Glogera (1845-1910), historyka, archeologa, etnografa, folklorysty, krajoznawcy, który poświęcił życie badaniu i ochronie kultury.

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” – fundator „Glogerianum”, zainspirowane działalnością Zygmunta Glogera, już od 1983 roku organizuje doroczny Konkurs im. Zygmunta Glogera. W konkursie przyznawane są nagroda oraz medal Zygmunta Glogera za szczególne osiągnięcia m.in. z kulturoznawstwa, antropologii, pedagogiki, językoznawstwa, medioznawstwa i pamiętnikarstwa.

Jak pomogliśmy?

Już w pierwszym roku istnienia, pomimo niewielkich wpływów, Fundacja sfinansowała koszt uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego dla nowo utworzonej uczelni Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Bielsku Podlaskim, udzielając wsparcia zarówno finansowego, jak i rzeczowego. Darczyńcami zostali: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita oraz Bank BGŻ.

Fundacja „Glogerianum” przygotowała i zorganizowała „Ogólnopolskie forum mediów regionalnych” przy współpracy Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie, uczelni przeniesionej z Bielska Podlaskiego, biorącej udział w realizacji zadania. Na spotkaniu poruszono problem regionalnych i lokalnych środków społecznego przekazu, jakości współczesnego dziennikarstwa, niezależności prasy i etyki dziennikarskiej. W debacie uczestniczył kompetentny zespół redaktorów, media, dziennikarze z regionalnych gazet, przedstawiciele stacji radiowych oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

Fundacja zrealizowała również „Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkolnej” – cykl spotkań, który był okazją do nawiązania kontaktów ze środowiskiem dziennikarskim i zdobycia doświadczenia dziennikarskiego. Środki na organizację forum i warsztatów pozyskaliśmy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

Ponadto Fundacja przyznaje nagrody pieniężne oraz dyplomy za najlepsze wyniki w nauce, a także stypendia socjalne dla wielu uczniów z regionu i kraju.

 


Nasza stypendystka Aneta Gardocka (w środku)
Uroczyste wręczenie stypendium odbyło się podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Łukasz Gawek (w środku)
otrzymał jednorazowe stypendium za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach recytatorskich oraz ogromne zaangażowanie w działalność literacko-teatralną w regionie