Komu pomagamy?

Uczniom i studentom:

  • znajdującym się w trudnych warunkach materialnych,
  • uzyskującym dobre wyniki w nauce,
  • uzdolnionym artystycznie,
  • niepełnosprawnym,
  • z małych miast i obszarów wiejskich oraz pogranicza wschodniego,
  • uczącym się języków obcych.

Szkołom, kołom naukowym i bibliotekom