Kontakt

Fundacja „Glogerianum”
Organizacja Pożytku Publicznego

Adres siedziby i kontakt:

Al. Piłsudskiego 83
18-403 Łomża
woj. podlaskie

tel.: 86 2164261
faks: 86 2151151
e-mail: glogerianum@int.pl

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Rejestry:

KRS: 0000239949
NIP: 7182002409
REGON: 200033051
Nazwa banku: Alior Bank S.A. Oddział w Łomży
Numer rachunku bankowego: 46 2490 0005 0000 4500 7321 4083

Zarząd i Rada Fundacji „Glogerianum”

Ewelina Karpińska-Siwek

Dyrektor Zarządu Fundacji „Glogerianum”
tel.: 86 2164261
e-mail: glogerianum@int.pl

Natalia Jankowska

Zastępca Dyrektora Zarządu
tel.: 86 2164261
e-mail: oficyna@stopkapress.com.pl

Daria Savina

Członek Zarządu                                                       

e-mail: dariya.kondrashova92@gmail.com

Marian Dariusz Brzostowski

Przewodniczący Rady Fundacji „Glogerianum”