Głosujemy!

Nasz projekt „Dzień małego aptekarza” znalazł się w gronie wysoko ocenionych wniosków i zyskał uznanie ekspertów oraz Komisji Grantowej w ogólnopolskim programie „Decydujesz, pomagamy!”.

Zachęcamy do głosowania i aktywnego promowania tej łomżyńskiej inicjatywy w sieci sklepów Tesco (w Łomży i Zambrowie).
Jak zagłosować? Wystarczy wrzucić do urny otrzymany wraz z paragonem żeton. Głosowanie potrwa do 14 lipca br.

Wspierajmy lokalne projekty

Nasza Stypendystka

Uczennica ZSWiO Nr 7 w Łomży Aneta Gardocka na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Fundacji Glogerianum z dnia 15 maja 2019 r. otrzymała jednorazowe stypendium za dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły na zewnątrz i z uwagi na trudną sytuację rodzinną.

Uroczyste wręczenie stypendium odbyło się podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Dziękujemy Pani Dyrektor Bogumile Olbryś za gościnne przyjęcie.

Nasz Stypendysta

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 4 kwietnia 2019 r. Fundacja „Glogerianum” zawiadamia, że uczeń Łukasz Gawek na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Fundacji Glogerianum z dnia 15 maja 2019 r. otrzymuje jednorazowe stypendium za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach recytatorskich oraz ogromne zaangażowanie w działalność literacko-teatralną w regionie.

Od lewej: dr Emilian Kudyba, Łukasz Gawek i Witold Długozima

Świątecznie

W kwietniu br. Fundacja „Glogerianum” odwiedziła Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Łomży przy ulicy Rybaki. Udało się poznać wychowanków i pracowników, którzy oprowadzili nas po ośrodku i opowiedzieli, jak wygląda życie w placówce. Z radością przekazaliśmy zabawki, artykuły szkolne i plastyczne. Mamy nadzieję, że przedmioty sprawiły miłą niespodziankę obdarowanym. Niech przydadzą się w ich codziennym życiu, w szkole i w czasie wolnym.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pana Jerzego Domańskiego, redaktora naczelnego „Przeglądu” – ogólnopolskiego tygodnika o profilu społecznym, politycznym, kulturalnym i reporterskim. Pan Redaktor bezinteresownie nagłośnił prośbę Fundacji o przekazywanie 1 procent podatku. Dziękujemy za okazane dobro i wrażliwość na potrzeby utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Ta pomoc wiele dla nas znaczy!

Red. Jerzy Domański

Podaruj 1%

Twój 1% sprawi, że w czerwcu br. będziemy mogli przyznać kolejne jednorazowe stypendia dzieciom potrzebującym wsparcia, które zwróciły się do Fundacji „Glogerianum” z prośbą o pomoc. Przedstawimy Wam także historie i osiągnięcia naszych podopiecznych.

To takie proste – wystarczy podać numer KRS: 0000239949 w rozliczeniu rocznym PIT.

Aukcje

Na rzecz potrzebujących naszej Fundacji angażowali się również dobroczyńcy spoza Polski, a wśród nich holendrzy Rein van Lieshout i Solaleh Tazree. Licytowali na aukcji obraz „Dziewczyna z apaszką” przekazany i namalowany przez Dominikę Kossakowską. Licytacja odbyła się w Hadze, podczas gali finałowej konkursu Miss Poland in Holland i wzbudziła zainteresowanie wśród gości. Otrzymana kwota siedemdziesięciu euro została przekazana na cele stypendialne. Tym i wielu innym dobroczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Dominika Kossakowska
„Dziewczyna z apaszką”
Aukcja obrazu w Hadze

„Nauczanie przez zachwyt”

Dzięki dr. Jackowi Kurkowi, goszczącemu w Domku Pastora z wykładem „Historie miłosne”, dzień taki jak walentynki nabrał głębokiej i wzruszającej wymowy

Jego wystąpienie było połączeniem muzyki, obrazu, gry świateł i ciemności, kolorów. Z mroku wyłaniały się wybrane obrazy Gustava Klimta, Rene Magritte’a, El Greca, Rembrandta i wielu innych twórców, fotografie oraz kadry z filmów. Nauczanie przez zachwyt w opinii Kurka „wyrasta z nadziei, że jest on początkiem poznania. To prawdziwe poruszenie, dotknięcie. Ugodzenie strzałą piękna, swoiste zranienie, które sprzyja przebudzeniu, otwarciu oczu i prowadzi dalej ku poznaniu, ku światłu i prawdzie. Nie pozwala zapomnieć i dalej spać spokojnie”. Dotknięcie piękna. Zachwyt – jak zakochanie, które miłością jeszcze nie jest, ale otwiera do niej drogę.

Organizatorzy:

  • Fundacja „Glogerianum”
  • Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. S. Zagórskiego