Gala Nagrody Glogera

Dwie stypendystki „Glogerianum”: Alicja Marcinowska i Ewelina Kwiatkowska, pod opieką dyrektor fundacji Eweliny Karpińskiej-Siwek, uczestniczyły w uroczystej gali wręczenia nagród i medali Zygmunta Glogera organizowanej przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Prezydentem Miasta Łomży. Uroczystości towarzyszyła sesja naukowa i promocja książki pt. „Co nas czeka? Świat, kraj, dom”. Dziewczęta wręczały na scenie kwiaty zarówno laureatom wyróżnień, jak i nagród głównych, m.in. Zespołowi Pieśni i Tańca Śląsk, Wojciechowi Kassowi – dyrektorowi Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu oraz dr Ewie Lewandowskiej-Tarasiuk, wykładowczyni z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu.

Stypendystki w czasie gali finałowej Nagrody Glogera.
Fot. Ewelina Karpińska-Siwek
Od lewej: zastępca dyrektora NCK Andrzej Bieńkowski,
Edyta Wiśniewska i Alicja Marcinowska
Fot. Jędrzej Sokołowski