Polski English

Fundacja „Glogerianum”
Organizacja Pożytku Publicznego

Adres siedziby i kontakt:

Al. Piłsudskiego 83
18-403 Łomża
woj. podlaskie

tel.: 86 2164261
faks: 86 215 1151
e-mail: fundacja@glogerianum.pl

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Rejestry:

KRS: 0000239949
NIP: 7182002409
REGON: 200033051
Nazwa banku: Alior Bank S.A. Oddział w Łomży
Numer rachunku bankowego: 46 2490 0005 0000 4500 7321 4083

Zarząd i Rada Fundacji „Glogerianum”

Jolanta Nowacka

Dyrektor Zarządu Fundacji „Glogerianum”
tel.: 86 2164261 w. 22
e-mail: fundacja@glogerianum.pl

Natalia Jankowska

Zastępca dyrektora Zarządu Fundacji „Glogerianum”
tel.: 86 2164261 w. 26
e-mail: nk@glogerianum.pl

Ewelina Karpińska-Siwek

Członek Zarządu Fundacji „Glogerianum”                                                           e-mail: fundacja@glogerianum.pl

dr Jan Łukasiuk

Przewodniczący Rady Fundacji „Glogerianum”
e-mail: fundacja@glogerianum.pl