O Fundacji

Jak to się zaczęło?

Fundacja „Glogerianum” powstała 22 sierpnia 2005 r. z inicjatywy red. Stanisława Zagórskiego, prezesa Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”. Siedzibą Fundacji jest Łomża.

Skąd nazwa „Glogerianum”?

Od nazwiska autora Encyklopedii Staropolskiej, Zygmunta Glogera (1845-1910), historyka, archeologa, etnografa, folklorysty, krajoznawcy, który poświęcił życie badaniu i ochronie kultury.

Jak pomogliśmy?

Już w pierwszym roku istnienia, pomimo niewielkich wpływów, Fundacja sfinansowała uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego dla nowo utworzonej uczelni Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Bielsku Podlaskim, udzielając wsparcia zarówno finansowego, jak i rzeczowego. Darczyńcami zostali: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita oraz Bank BGŻ.

Zorganizowaliśmy Ogólnopolskie forum mediów regionalnych. Na spotkaniu poruszono problem regionalnych i lokalnych środków społecznego przekazu, jakości współczesnego dziennikarstwa, niezależności prasy i etyki dziennikarskiej. W debacie uczestniczył kompetentny zespół redaktorów, media, dziennikarze z regionalnych gazet, przedstawiciele stacji radiowych oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkolnej to cykl spotkań przygotowanych przez Fundację, który był okazją do nawiązania kontaktów ze środowiskiem dziennikarskim i zdobycia doświadczenia dziennikarskiego. Środki na organizację forum i warsztatów pozyskaliśmy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.

W ramach Dnia Małego Aptekarza w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyły się warsztaty z komponowania kosmetyków naturalnych, konsultacje oraz konkursy. Pod okiem ekspertki stworzyliśmy wysokiej jakości produkty. Uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonali naturalny produkt: łagodzącą aloesową piankę do ciała z ekstraktem ziołowym. Warsztaty zorganizowaliśmy wspólnie z siecią sklepów Tesco.

Na rzecz potrzebujących naszej Fundacji angażowali się również dobroczyńcy spoza Polski, a wśród nich Holendrzy Rein van Lieshout i Solaleh Tazree. Licytowali na aukcji obraz Dziewczyna z apaszką przekazany i namalowany przez Dominikę Kossakowską. Licytacja odbyła się w Hadze, podczas gali finałowej konkursu Miss Poland in Holland i wzbudziła zainteresowanie wśród gości. Otrzymana kwota została przekazana w całości na cele stypendialne. Tym i wielu innym dobroczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Ponadto Fundacja przyznaje dwa razy w roku nagrody oraz dyplomy za najlepsze wyniki w nauce, a także stypendia socjalne dla wielu uczniów z regionu i kraju.


Nasza stypendystka Aneta Gardocka (w środku)
Uroczyste wręczenie stypendium odbyło się podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Łukasz Gawek (w środku)
otrzymał jednorazowe stypendium za znaczące osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach recytatorskich oraz ogromne zaangażowanie w działalność literacko-teatralną w regionie