Polski English

Komu pomagamy?

Uczniom, młodzieży i studentom:

– znajdującym się w trudnych warunkach materialnych,

– uzyskującym dobre wyniki w nauce,

– uzdolnionym artystycznie,

– niepełnosprawnym,

– z małych miast i obszarów wiejskich oraz pogranicza wschodniego,

– uczącym się języków obcych.

Szkołom i bibliotekom