Jaskółka dla Fundacji

Jaskółka „ponad głowami ludzi,
w których się troska błąka”

W ramach współpracy, która obejmowała przekazanie artykułów szkolnych i zorganizowanie warsztatów dla dzieci Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży Fundacja „Glogerianum” otrzymała Jaskółkę, statuetkę przygotowaną specjalnie na obchody 10-lecia placówki.


W czerwcu br. dzieci uczestniczyły
w warsztatach lepienia w glinie
zorganizowanych przez Fundację „Glogerianum”

I pracowały z gliną przy kole garncarskim!

Po wyschnięciu naczynia wstawia się do pieca garncarskiego i wypala w temperaturze 1000°C

Instruktorem był Adam Twardowski (po lewej).
Wszystkie wykonane prace po wyschnięciu i wypaleniu trafią do rąk uczestników warsztatów
Obchody 10-lecia placówki
Ośrodek odwiedziliśmy też przy innej okazji