Stypendium na nowy rok szkolny

We wrześniu Fundacja „Glogerianum” postanowiła przyznać stypendium uczennicy Ewelinie Kwiatkowskiej z Piątnicy. To nie tylko za zachowanie bez zarzutu. Uczennica z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania charytatywne i organizacyjne związane ze szkołą. Jest ambitna i kreatywna. Co więcej, „bardzo komunikatywna i koleżeńska”, jak czytamy we wniosku. Ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedosłuch. Mimo to zapałem i determinacją wyróżnia się na tle społeczności klasowej i szkolnej. Osiąga wysokie wyniki w nauce, stale włącza się w życie szkoły i wzorowo wywiązuje z powierzonych obowiązków, wbrew różnym przeciwnościom.

Wspólne zdjęcie z dyrektorką szkoły Bogumiłą Olbryś