Aukcje

Na rzecz potrzebujących naszej Fundacji angażowali się również dobroczyńcy spoza Polski, a wśród nich holendrzy Rein van Lieshout i Solaleh Tazree. Licytowali na aukcji obraz „Dziewczyna z apaszką” przekazany i namalowany przez Dominikę Kossakowską. Licytacja odbyła się w Hadze, podczas gali finałowej konkursu Miss Poland in Holland i wzbudziła zainteresowanie wśród gości. Otrzymana kwota siedemdziesięciu euro została przekazana na cele stypendialne. Tym i wielu innym dobroczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Dominika Kossakowska
„Dziewczyna z apaszką”
Aukcja obrazu w Hadze

„Nauczanie przez zachwyt”

Dzięki dr. Jackowi Kurkowi, goszczącemu w Domku Pastora z wykładem „Historie miłosne”, dzień taki jak walentynki nabrał głębokiej i wzruszającej wymowy

Jego wystąpienie było połączeniem muzyki, obrazu, gry świateł i ciemności, kolorów. Z mroku wyłaniały się wybrane obrazy Gustava Klimta, Rene Magritte’a, El Greca, Rembrandta i wielu innych twórców, fotografie oraz kadry z filmów. Nauczanie przez zachwyt w opinii Kurka „wyrasta z nadziei, że jest on początkiem poznania. To prawdziwe poruszenie, dotknięcie. Ugodzenie strzałą piękna, swoiste zranienie, które sprzyja przebudzeniu, otwarciu oczu i prowadzi dalej ku poznaniu, ku światłu i prawdzie. Nie pozwala zapomnieć i dalej spać spokojnie”. Dotknięcie piękna. Zachwyt – jak zakochanie, które miłością jeszcze nie jest, ale otwiera do niej drogę.

Organizatorzy:

  • Fundacja „Glogerianum”
  • Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. S. Zagórskiego

Spotkanie w Domku Pastora

Jacek Kurek – historyk, pedagog, popularyzator nauki i sztuki, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się dziejami Polski i Śląska, ale także Europy, historią obyczajowości, religii, idei, zagadnieniami związanymi z estetyką i sztuką w wieku XIX i XX oraz przede wszystkim pogranicza. Zwolennik interdyscyplinarnego podejścia do nauki. 

Swoją ogromną wiedzę z zakresu malarstwa Jacek Kurek przekaże podczas otwartego wykładu odbywającego się w Łomży, w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1, 14 lutego br. Prezentację dzieł malarskich zilustruje dodatkowo muzyką, zawierając w swoim wykładzie elementy historii i filozofii.

Portret Jacka Kurka autorstwa Iwony Golor